Over Edward Hölzel

Geboren Hagenaar, verhuist in 1998 met zijn vrouw en muze, de kunstenares en dichteres ROSIET BARIS vanuit Den Haag, waar hij door allerlei nevenactiviteiten zoals b.v. het voorzitterschap van Pulchri Studio een hectisch bestaan had naar de rust en de schoonheid van het platteland van Groningen om zich daar volledig te kunnen wijden aan de schilderkunst. Rosiet en hij betrokken de voormalige school-meesterswoning aan de Hoofdstaat 39 in het centrum van het dorp ‘t Zandt. Het achterhuis gelegen aan het Lissebonsepad deed dienst als kantine voor de vrijwillige brandweer en deels als werkplaats voor de gemeente. De kantine werd verbouwd tot atelier voor Rosiet Baris en de werkplaats werd geschikt gemaakt als atelier voor Edward Hölzel.

Naast de schoolmeesterswoning bevindt zich de Mariakerk (tweede kwart dertiende eeuw) Nergens in Groningen vindt men gevarieerder siermetselwerk als hier. In de kerk bevindt zich een orgel uit 1662 vermoedelijk gebouwd door de gebroeders Huis.

Ik mag schilderen wat en wanneer ik wil
(citaat, David Hockney).
Het gaat in de kunst maar om een ding; dat wat men niet kan verklaren (citaat George Braque)
Het werk van Edward Hölzel heeft zich ontwikkeld van een indringend realisme naar een zijdelings aan de werkelijkheid gebonden schilderkunst (citaat, Haje Smith)

Het schilderij schildert zich zelf

Het is als schaken; de ene zet lokt de andere uit. Het enige wat gedaan dient te worden is orde scheppen in de chaos. Gevoel en verstand in harmonie met elkaar zien te brengen hetgeen op zich al een hele toer is. Door te reageren op ontstane situaties is het eindresultaat zelden gelijk aan de eerste schetsen, krabbels of voorstudies.Na de serie kijkkasten, waarin mensen zich verbergen om onbespied zelf te kunnen bespieden is er een serie schilderijen ontstaan met als gegeven verscheurde en verfrommelde dozen onder de titel ”De schoonheid van de vernieling” (expositie galerie Arti-Shock Rijswijk). Dingen die vernield zijn kunnen door hun geschonden perfectie een nieuwe dimensie van schoonheid opleveren in vorm, kleur, beweging, licht, donker en illusie. Een nieuw bestaan door middel van vernieling!