Edward Hölzel

'Schilderen is mijn leven'

Schilderijen

Het werk van Edward Hölzel heeft zich ontwikkeld van een indringend realisme naar een zijdelings aan de visuele werkelijkheid gebonden schilderkunst.
Aan elk schilderij ligt opbouw en ordening ten grondslag. Intuïtie en emotie zijn de drijfveren in het verdere proces. 
Door het experiment niet uit de weg te gaan is het uiteindelijke resultaat zelden gelijk aan de eerste schets, c.q. opzet.

Kijk verder