Welkom op de website van Edward Hölzel

Schilderen is mijn leven

                


Schilderijen

Het werk van Edward Hölzel heeft zich ontwikkeld van een indringend
realisme naar een zijdelings aan de visuele werkelijkheid
gebonden schilderkunst.

Aan elk schilderij ligt opbouw en ordening ten grondslag. Intuïtie en emotie zijn de drijfveren in het verdere proces. 

Door het experiment niet uit de weg te gaan is het uiteindelijke
resultaat zelden gelijk aan de eerste schets, c.q. opzet.


 Kijk verder 


Tekeningen

De tekeningen zijn in tegenstelling tot de schilderijen waar een lang proces
van ontwikkeling aan vooraf gaat directe, spontane, impulsieve zwart-wit
notities in gewassen inkt waarbij het accent ligt op het samenspel van vlak
en lijn, ritme en beweging, illusie en suggestie die bovendien als
inspiratiebron voor schilderijen kunnen fungeren. Kijk verder